Enen no Shouboutai: Ni no Shou


Sinopse: Segunda temporada de Enen no Shouboutai.

Episódios: 24

Episódio 01 – Mega          Episódio 13  Mega

Episódio 02 – Mega          Episódio 14  Mega

Episódio 03 – Mega          Episódio 15  Mega

Episódio 04 – Mega          Episódio 16  Mega

Episódio 05 – Mega          Episódio 17  Mega

Episódio 06 – Mega          Episódio 18  Mega

Episódio 07 – Mega          Episódio 19  Mega

Episódio 08 – Mega          Episódio 20  Mega

Episódio 09 – Mega          Episódio 21  Mega

Episódio 10 – Mega          Episódio 22  Mega

Episódio 11 – Mega          Episódio 23  Mega

Episódio 12 – Mega          Episódio 24  Mega